Yhteystietomme

Difina Oy
Lempäälän Aleksi 1
37500 Lempäälä
info@difina.fi
010 526 2591

Rakennus- ja talotekniikan sekä sisäilman asiantuntijapalvelut

Difina Oy on palvelurakennusten sisäilmatutkimuksiin erikoistunut yritys, jonka ajatusmallina on se, että rakennus toimii kokonaisuutena, jolloin myös sisäilmaongelmia tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sekä rakenteiden että talotekniikan tutkimista sekä ymmärrystä niiden yhteistoiminnasta ja vaikutuksista sisäilmaan.

Rakenne- ja talotekniikan tutkiminen, sisäilmatutkimukset

Rakennetekniikan tutkimiseen kuuluu mm. rakenteiden rakennusfysiikkaa; rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta, riskirakenteiden kartoitus ja tutkiminen, rakenneavaukset ja kosteusmittaukset sekä tarvittavat näytteiden ottamiset ja analysoinnit. Talotekniikan tutkiminen painottuu ilmanvaihdon, lämmityksen ja rakennusautomaation toimintojen selvittämiseen ja tutkimiseen.

 Kun jokaisen rakennuksen tutkimukset räätälöidään erikseen, vältytään kalliilta ja aikaa vieviltä turhilta varmuuden vuoksi tehtäviltä tutkimuksilta ja aika ja kustannukset voidaan suunnata mahdollisimman hyvin juuri ongelman ratkaisuun.
Tutustumiskäynnin perusteella luodaan tarvittaessa tilaajan hyväksyttäväksi tutkimussuunnitelma. Toimintaperiaatteeseemme ei kuulu yksittäisten sisäilmanäytteiden ottaminen, koska pelkästään niiden tuloksena ei saada selville ongelman poistamiseen tarvittavia tietoja.

Suoritamme kaikki sisäilmatutkimuksen vaatimat mittaukset itse ja niiden toteutuksesta sovitaan tutkimussuunnitelman yhteydessä. Kaikki tutkimus- ja mittausmenetelmämme ovat viranomaisten hyväksymiä tai suosittelemia. Käytämme näytteiden analysointiin Työterveyslaitoksen laboratoriota.

Tutkimuksista tehdään kirjallinen tutkimusselostus, jossa esitetään erikseen rakenteisiin ja talotekniikkaan liittyvät havainnot sekä yhteiset johtopäätökset rakenne- ja taloteknisistä asioista liittyen epäiltyyn tai todettuun sisäilmaongelmaan.

Korjaavat toimenpiteet

Tutkimusselostuksessa esitetään aina mahdollisuuksien mukaan myös nopeasti toteutettavia sisäilmaa heti parantavia toimenpiteitä sekä rakennuksen pidemmän aikavälin vaatimia korjaustoimenpiteitä. Jos tutkimuksen aikana ilmenee akuutteja ja helpohkosti korjattavia ongelmia (esim. ilmanvaihdon säädöt), ne tuodaan tiedoksi korjausohjeineen tarvittaessa jo ennen tutkimusten valmistumista.

Toimenpiteiden toteuttamisessa konsultoimme tarvittaessa myös suoraan korjaustöiden urakoitsijaa. Suoritamme myös toimenpiteiden onnistumista varmistavia mittauksia. Tutkimuksissa voidaan ottaa kantaa myös rakennuksen olosuhteisiin (esim kylmyys, kuumuus, vetoisuus, myös olosuhdemittaukset), jolloin toimenpide-ehdotukset sisältävät myös niitä parantavia toimenpiteitä.

Tutkimusten tulokset esittelemme tarvittaessa myös suullisesti sekä tarpeen vaatiessa myös suoraan ongelmista kärsiville käyttäjille. Näin voidaan varmistua parhaiten tutkimustulosten ymmärrettävyydestä ja tutkijat vastaavat samalla myös kysymyksiin. Suosittelemme myös tutkijoidemme käyttöä sisäilmatyöryhmissänne asiantuntijajäseninä.

Tulemme mielellämme keskustelemaan ajan kanssa sisäilmaongelmaepäilyistänne ja niiden ratkaisemisesta.

Muut palvelumme

Sisäilmatutkimusten lisäksi Difina Oy:n palveluihin kuuluu yksittäisten rakenteiden tai rakennusten lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan liittyvät tutkimukset (tiiviysmittaukset, lämpökamerakuvaukset, rakenteiden rakennusfysikaalinen laskenta ja mallinnus), konsultointi ja kehitystyö.